Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Glossary


Атака

Спроба зловмисника викликати відхилення від нормального протікання інформаційного процесу

See also: DDoS, DoS