Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Зловмисник

Суб’єкт, який впливає на інформаційний процес з метою його відхилення від умов нормального протікання. Зловмисник ідентифікується набором можливостей по доступу до інформаційної системи, роботу якої він намагається відхилити від норми. Для моделювання зловмисника допускають, що в його розпорядженні завжди є всі необхідні для виконання його задачі технічні засоби, створені на даний момент

Моделювання інформаційної інфраструктури комп'ютерних мереж та інформаційна безпека

Тарасов Д.О. Моделювання інформаційної інфраструктури комп'ютерних мережi та інформаційна безпека // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка” №464. - Львів 2002. - с. 302-311.

Розглядаються методи побудови моделі інформаційної інфраструктури комп'ютерних мереж, загрози інформаційній безпеці, які виникають внаслідок неавторизованого аналізу інформаційної інфраструктури. Наведено методи захисту від неавторизованих спроб побудови моделі інформаційної інфраструктури.

Syndicate content