Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Glossary


База даних

Іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.

See also: ІС, СУБД