Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Операційна система

Комплекс програм, що постійно знаходяться в пам'яті комп'ютера, організує керування пристроями комп'ютера і його взаємодію з користувачем.

Сертифікат Managin and Maitaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Успішно склав сертифікаційні випробування "Managin and Maitaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment" за програмою сертифікації Microsoft (Microsoft Certification Program, MCP).

Використовується система тестування з теоретичними питаннями та практичними завданнями.
45 питань. Потрібно набрати від 700 балів. Максимальна кількість балів - 1000.

Безпека систем управління розподіленими інформаційними ресурсами

Катренко А.В., Тарасов Д.О. Безпека систем управління розподіленими інформаційними ресурсами // Защита информации: Сборник научных трудов. – Киев: КМУГА, 1999. с.165-170

Syndicate content