Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Міжмережний екран

Програмно-апаратний комплекс призначений для блокування атак з мережі. Розрізняють три види (за принципом дії та рівнем використаних протоколів): пакетні фільтри, фільтри з контролем стану, посередники або проксі.
Syndicate content