Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Різне

Різне

Застосування ком’ютерних інформаційних технологій для планування діяльності підприємств

Я.Кісь, Д.Тарасов. Застосування ком’ютерних інформаційних технологій для планування діяльності підприємств // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник НУ “Львівська політехніка” №433, с. 56-63, Львів 2001.

У статті розглядаються методи управління виробництвом. Розглядається приклад задачі управління з використання MRP II.

Syndicate content