Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Glossary


SQL

Structured query language — мова структурованих запитів. Декларативна мова програмування для взаємодії користувача з реляційними базами даних.

See also: DML