Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Інформатизація бібліотек, електронні документи

Інформатизація бібліотек, електронні документи, електронні та гібрідні бібліотеки, електронні архіви.

Технологія створення електронного каталогу науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка”

Тарасов Д. Технологія створення електронного каталогу науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008), 25-27 Sept. 2008, Lviv, Ukraine. –Lviv, 2008. – P. 386-390.

The paper describes architecture of library computer network and technology of library catalogue creation. In the paper are given the main characteristics of the library catalogue and the stages creation of catalogue.

Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках

Тарасов Д.О. Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка” №610. - Львів 2008. - C. 229-232.

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті "Львівська політехніка"

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті "Львівська політехніка" : п'ята вист.-презентація "Інноваційні технології навчання" / Укл.: В.А. Павлиш, Д.В. Федасюк, А.Г. Загородній, Д.О. Тарасов, Л.Д. Озірковський ; За заг. ред. Ю. А. Бобала. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - 54 с.

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті Львівська політехніка

Матеріали Національного університету «Львівська політехніка» до конкурсу інноваційних розробок з номінації «Інновації в упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику» розкривають досвід університету з успішного впровадження та використання нових інформаційних ресурсів та сервісів із подальшим впровадженням інформаційного наповнення для навчальних та наукових задач, систем роботи з електронними документами, систем групової взаємодії, адміністративних задач, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у науково-технічній бібліотеці та створення електронного каталогу однієї з найбільших бібліотек України.

Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках

Д.О. Тарасов. Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007), 27-29 Sept. 2007, Lviv, Ukraine. –Lviv, 2007. – P. 193-195.

У статті розглянуто принципи реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

The paper considers principles of electronic documents registration and processing in library. The different kinds of document processing features and legal aspects are considered.

Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Д.О. Тарасов. Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" // "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі": Тези доп. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19-21 04 2007р.–О.: Наука і техніка, 2007.– с. 39-42.

Syndicate content