Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Інформатизація бібліотек, електронні документи

Інформатизація бібліотек, електронні документи, електронні та гібрідні бібліотеки, електронні архіви.

Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках

Д.О. Тарасов. Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007), 27-29 Sept. 2007, Lviv, Ukraine. –Lviv, 2007. – P. 193-195.

У статті розглянуто принципи реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

The paper considers principles of electronic documents registration and processing in library. The different kinds of document processing features and legal aspects are considered.

Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Д.О. Тарасов. Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" // "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі": Тези доп. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19-21 04 2007р.–О.: Наука і техніка, 2007.– с. 39-42.

Syndicate content