Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Glossary


Гамма

Псевдовипадкова послідовність елементів даних, яка виробляється по заданому алгоритму і яка використовується для шифрування відкритих даних і дешифрування зашифрованих шляхом комбінування з нимим з використанням зворотної бінарної операції