Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Наукові публікації

Наукові публікації

Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW

А.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов. Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Автоматизовані системи управління і прилади автоматики”. – 2005. – №133. – с. 131-136.

У статті введено поняття “системні загрози” інформаційній безпеці у середовищі WWW. Проведено аналіз особливостей середовища WWW та методів захисту від системних загроз (пониження сайту в рейтингах, руйнування спільноти сайту, компрометація тощо).

Informational system of information gathering from Internet-resourses

Tarasov D., Zhezhnych P. Informational system of information gathering from Interneti-resourses. //Международная школа-конференция “Информационно-телекоммуникационные системы”, Московский государственный институт электронной техники (технический университет), тезисы докладов, 23 – 24 ноября, 2005. – С.6.

Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новин

Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., Тарасов Д.О. Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернетi ресурсів // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник НУ “Львівська політехніка” №543. - Львів 2004. - с. 31-37.

У статті розглядається архітектура та принципи побудови автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернет ресурсів. Призначення системи — автоматизована агрегація новин, поданих у електронній формі, їх класифікація, фільтрація, рангування, впорядкування, зручне представлення. Використання системи значно спрощує роботу користувача новостних каналів у форматі RSSi, позбавляє користувача необхідності опрацьовувати не тематичні та мало інформаційні новини.

Криптосистеми на еліптичних кривих або популярна криптографія

Останні рік - два, помітний значний ріст кількості статей у наукових виданнях та виступів на конференціях по темі захист інформації та криптографія.

Особливою популярністю користуються теми доповідей:

 • "Порівняння надійності криптосистем на еліптичних кривих з [...]" або "Використання еліптичних кривих у [...]", де [...] може бути чим завгодно.
 • "Порівняння надійності (довжини ключа) у [...]"
 • Інколи доповідь по такій комплексній та складній темі як захист інформації та точній і делікатній темі криптографія перетворюється на невнятне бурмотіння недоведених тверджень.

  Доводиться спостерігати наукові доповіді у галузі криптографіїi (навіть на вузькопрофільних семінарах) де доповідач не тільки не володіє математичним апаратом, а і не володіє означеннями по темі доповіді. Про якість "порівняння надійності [...]" взагалі не йдеться.

  Складається враження, що криптографія стає чарівним словом яке корисно включати у тему доповіді для проштовхування своїх статей та виступів.

  Intelligent system of information gathering and analysis from news Internet-resources

  A. Peleschyshyn, Yu. Syerov, D. Tarasov, P. Zhezhnych. Intelligent system of information gathering and analysis from news Interneti-resources // Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2005. - Львів: Видавництво Національного унівеситету "Львівська політехніка", 2005. - с. 48-51.

  Abstract – The paper considers actual problem of intelligent system of information gathering and analysis from news Internet-resources development. The system work is based on news gathering from RSSi-channels of news Web-sites. System is intended for new messages fast download, these messages classifying, ranking, ordering and presentation of retrieved messages in proper view.
  System consist of 4 components: Crawler, Grabber Analyzer, Representer.
  The proposed system allows more simple and faster news processing received from Internet-resources.

  Автореферат. Моделювання системи захисту інформації у реляційних баз

  На прохання відвідувачів розмістив автореферат дисертації.

  Формат PDF. Українська мова.

  Допускається часткове цитування за умови збереження авторства та посилань на http://dtarasov.net

  Перед скачуванням бажано ознайомитись з реляційною алгеброю, information leak і іншими занудними речами. "Круті хакери" можуть не качати.

  Коротко про автореферат

  Тарасов Д.О. Моделювання системи захисту інформаціїi у реляційних базах даних.

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України

  Інтелектуальний сервіс багатокористувацького доступу до Інтернет

  Тарасов Д.О., Симоненко С.В. Інтелектуальний сервіс багатокористувацького доступу до Інтернетi // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка” №519. - Львів 2004. - с. 309-316.

  У статті розглядаються питання створення інтелектуального сервісу багатокористувацького доступу до Iнтернет. Основними завданнями інтелектуального сервісу багатокористувацького доступу є забезпечення анонiмноi роботи користувачів локальної мережі з Web-сайтами, фільтрації HTTPi контенту, облiк та оптимізації використання трафіку.

  Syndicate content