Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

dtarasov's blog

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті "Львівська політехніка"

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті "Львівська політехніка" : п'ята вист.-презентація "Інноваційні технології навчання" / Укл.: В.А. Павлиш, Д.В. Федасюк, А.Г. Загородній, Д.О. Тарасов, Л.Д. Озірковський ; За заг. ред. Ю. А. Бобала. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - 54 с.

Розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Національному університеті Львівська політехніка

Матеріали Національного університету «Львівська політехніка» до конкурсу інноваційних розробок з номінації «Інновації в упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику» розкривають досвід університету з успішного впровадження та використання нових інформаційних ресурсів та сервісів із подальшим впровадженням інформаційного наповнення для навчальних та наукових задач, систем роботи з електронними документами, систем групової взаємодії, адміністративних задач, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у науково-технічній бібліотеці та створення електронного каталогу однієї з найбільших бібліотек України.

Інформаційний шум у електронній пошті

Тарасов Д.О. Інформаційний шум у електронній пошті // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка” №589. - Львів 2007. - C. 198-205.

У статті досліджуються перспективи використання сервісу електронної пошти, вводиться поняття інформаційного шуму у повідомленнях електронної пошти, здійснюється класифікація та аналіз інформаційного шуму, досліджуються кількісні та якісні характеристики інформаційного шуму у повідомленнях електронної пошти. Розглядаються методи боротьби з зашумленістю повідомлень електронної пошти.

Інтелектуальна інформаційна система моніторингу та аналізу стану безпеки в мережі інтернет

Наконечний В.І., Тарасов Д.О. Інтелектуальна інформаційна система моніторингу та аналізу стану безпеки в мережі інтернет // Комп'ютерні науки та інженерія : Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2007. – С. 66-69.

The system of monitoring is examined to analyzing & making predictions of infection’s processes in Interneti and logging dynamic of changes. Also correlation method is used to keep threats of current importance, and prediction part based on regression methods. As results, we’ve got web page which shows statistic data from alert sites and prediction info in graphs view.

Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках

Д.О. Тарасов. Принципи реєстрації та використання документів у електронній формі у бібліотеках // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007), 27-29 Sept. 2007, Lviv, Ukraine. –Lviv, 2007. – P. 193-195.

У статті розглянуто принципи реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

The paper considers principles of electronic documents registration and processing in library. The different kinds of document processing features and legal aspects are considered.

Сертифікат Managin and Maitaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Успішно склав сертифікаційні випробування "Managin and Maitaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment" за програмою сертифікації Microsoft (Microsoft Certification Program, MCP).

Використовується система тестування з теоретичними питаннями та практичними завданнями.
45 питань. Потрібно набрати від 700 балів. Максимальна кількість балів - 1000.

Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Д.О. Тарасов. Створення фонду електронних документів науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" // "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі": Тези доп. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19-21 04 2007р.–О.: Наука і техніка, 2007.– с. 39-42.

Syndicate content