Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Застосування ком’ютерних інформаційних технологій для планування діяльності підприємств

Я.Кісь, Д.Тарасов. Застосування ком’ютерних інформаційних технологій для планування діяльності підприємств // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник НУ “Львівська політехніка” №433, с. 56-63, Львів 2001.

У статті розглядаються методи управління виробництвом. Розглядається приклад задачі управління з використання MRP II.

Додати новий коментар

Ця інформація зберігається приватно і не буде оприлюднена.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Glossary terms will be automatically marked with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from glossary marking and linking, use the special markup, [no-glossary] ... [/no-glossary]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

Детальніше про опції форматування